نگارخانه

۳۱ فروردین ۹۸

فیلم کوتاه ملاقات با مرگ

زمان پیدایش ایده‌ی ملاقات با مرگ بر می‌گرده به سال […]

۱۱ فروردین ۹۸

فیلم لگویی چراغ جادو

جشنواره‌ THAC، یک رقابت ۲۴ ساعته مخصوص انیمیشن‌های لگویی یا […]

۱۴ مرداد ۹۷

فیلم لگویی ماجرای اسی، حامد و محمدامین

ماجرای اسی، حامد و محمدامین، انیمیشنیه که سال ۹۳ ساختیم […]